[MASAMUNE]
Я - торговец редкостями. Я продаю редкие армянские редкости.
Петровичъ (23:40) :
япрекрасеннах

Петровичъ (23:40) :
иду я за боржом, грива с халатом развиваютцо

Петровичъ (23:40) :
ебало небритое чешетцо

Петровичъ (23:40) :
я паралон нна

Петровичъ (23:41) :
тока музычки из индиана джонса не хватает

Петровичъ (23:42) :
ту тутдууууу ту ту туууу ту тутдууууу ту ту туууу ту туду ту тууууууууу

@темы: Фсякое, мои друЗья